Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Правни сајтови


На овој страници можете наћи по државама насталим од бивше СФРЈ сајтове који се превасходно баве грађанском облашћу права! Намјера ми је била да Вас обавијстим гдје све можете да потражите одговоре на одређена правна питања. Наравно, ни један сајт не може понудити све одговоре, али претрагом различитих можда и дођете до неког одговора на своје питање!

Ова страница је у тек у повоју!

Босна и Херцеговина

-
Заједница Србија и Црна Гора
Хрватска

-
Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.