Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Позитивно право

Позитивно право је појам којим се дефинише које је право тренутно у примјени (који је закон или подзаконски пропис на снази).

Закони и подзаконски прописи се "рађају, живе и умиру" вољом њихових доносиоца.

Стога је веома битно код оних који примијењују прописе знати шта је "на снази" и којем пропису је "прошао рок трајања", а који је "фришак" и за употребу.

Да ли позитивни прописи требају нешто да значе и лаику? Данас је, усљед технолошког напретка, много веб сајтова који објављују на својим страницама прописе. Многи од тих сајтова су неажурни, па ћете вјероватно прочитати прописе који можда и нису на снази или су измијењени. Дакле, бићете погрешно информисани! А, признаћете, ако сте лоше информисани можете претрпити знатну штету.

Многи веб сајтови "врте" прописе који се уопште не примјењују у одређеној друштвено-политичкој заједници (држава, ентитет, кантон, општина и сл.).

У једној познатој збирци правних прописа у РС је био објављен један закон СРЈ као пропис који се примијењује у Републици Српској - што је била катастрофална грешка или тешко незнање аутора.

Ево једног јасног примјера недоумице у коју наш човјек може да упадне: Ако би вам неко рекао да се нпр. у Републици Српској примјењује у области стварног права Закон о основним својинско правни односима из СФРЈ (гдје врви од појмова "друштвено власништво") - да ли би му повјеровали? Вјероватно би се запитали: како то да се у РС примјењује пропис бивше СФРЈ? И Ваш одговор би био вјероватно одричан. Наиме, у РС се примјењују стари прописи савезног карактера (дакле из СФРЈ) док их не замијени неки пропис који ће донијети Народна скупштина РС, Парламентарна скупштина БиХ (ако јој је то у надлежности или јој је пренешена надлежност од стране РС) или Високи представник за БиХ. Исто важи и за прописе бивше Социјалистичке Републике БиХ.

Како Вас не би претјерано замарао са овим питањем - споменуо бих још и то да прописи иако нису на снази могу да имају своје посљедице и импликације у будућности. Како? Рецимо да сте склопили неки уговор и да је дошло до спора по том уговору - суд би процјењивао ваш спор према материјалном закону који је у то вријеме (када је тај уговор закључиван) важио. Такође, ако се у овом трену треба подићи нека тужба за нешто из неког ранијег периода, треба констатовати који је закон тада важио, а не процјењивати своје шансе у тужби према закону који је тренутно на снази.

Ово питање ипак није за потцјењивање и треба га озбиљно узети у разматрање прије но што се направе неки одлучни кораци.

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.