Разлози који би Вас могли мотивисати
да потражите правни савјет ...

Контакт

Ако имате било каквих питања из грађанско-правне, привредо-правне, радно-правне и др. области (кривичну не обрађујем), а која се односе искључиво на законодавство Републике Српске, слободно пошаљите e-mail упит на сљедећу адресу:

Кликом на e-mail адресу, биће локално стартован Ваш програм (програм за слање e-поште: нпр. OutlookExpress, Outlook или неки други који је инсталиран на Вашој машини) у којем ћете откуцати упит и послати га !

Наравно, овако нешто не морате радити на предложени начин, ако сте навикли да мејлове шаљете кроз веб странице Вашег провајдера!

Одговор можете очекивати за 7 дана. Одговор неће бити конкретан већ ће то прије бити смјернице шта предузети како би одређени правни проблем био ријешен! Ово се чини због тога што је сваки предмет прича за себе и тражи разматрање предмета у цјелини и у њиховим појединим дијеловима, а за то се нема времена. Осим тога то је скопчано и са увидом у доказна средства (од исправа до свједока и вјештака).

Циљ сајта
Циљ овог сајт је да, бар у основи уведе грађа-
нина Републике Српске (али и осталих у окру-
жењу: у ФБиХ, Србији и Хрватској) у грађанско право. Доста је општих тема које могу искори-
стити сви са простора ex СФРЈ. Како се не би страдало због незанања - боље је бити обавије-
штен! У многим ситуаци-
јама је потребно потра-
жити услуге професио-
налаца - иако су такве услуге скупе. Али још може бити скупље нак-
надно парничење, нер-
вирање а понекад и гу-
битак права (читај: нов-
ца).
------------------------------------
Максима
С тог разлога, и стара римска максима вије-
ковима је гласила: "Не-
знање закона никога не оправдава!"
------------------------------------
Преузмите сајт
Преузмите овај сајт у једном компресованом самоотпакујућем *.exe фајлу и читајте га off-line (без качења на Internet)! Кликом на доњу слику преузмите фајл, форми-
рајте нови фолдер (ди-
ректориј) на вашем ра-
чунару, двоструко клик-
ните на преузети фајл, изаберите тај нови фолдер (browse) и кли-
ком на дугме "Install" распакујте фајл! Након тога у новом фолдеру пронађите и отворите "index.htm" фајл.

skini cio sajt
величина 853 Kb
.